Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS Miền Trung - XSMT

Kết quả xổ số Miền Trung. KQXS Miền Trung, Kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 07/022023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 07/02/2023
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 98 97
G.Bảy 200N 404 781
G.Sáu 400N 2321 2373 1100 6984 5703 0855
G.Năm 1Tr 9437 2325
G.Tư 3Tr 72406 93100 78568 44220 19922 24429 91727 52472 46205 54959 63255 26777 78025 88856
G.Ba 10Tr 74144 29045 27912 91594
G.Nhì 15Tr 72715 66070
G.nhất 30Tr 17445 55672
G.ĐB 2Tỷ 012620 212225
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 06/022023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ hai, ngày 06/02/2023
Thứ hai Thừa T. Huế
XSTTH
Phú Yên
XSPY
G.Tám 100N 25 75
G.Bảy 200N 291 771
G.Sáu 400N 4987 7007 2537 1357 2198 1383
G.Năm 1Tr 1722 5550
G.Tư 3Tr 47397 29763 26059 15428 59864 61078 32815 11859 17667 31868 91901 71938 29723 35226
G.Ba 10Tr 73727 77435 03685 26691
G.Nhì 15Tr 37304 96332
G.nhất 30Tr 72612 43431
G.ĐB 2Tỷ 883941 697730
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 05/022023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Chủ nhật, ngày 05/02/2023
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 14 86 14
G.Bảy 200N 800 073 179
G.Sáu 400N 8084 4563 9297 7729 6521 7771 7297 9646 6929
G.Năm 1Tr 7860 8618 0930
G.Tư 3Tr 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627
G.Ba 10Tr 74008 09991 21742 26317 37010 48710
G.Nhì 15Tr 97912 78563 00570
G.nhất 30Tr 74332 77852 75948
G.ĐB 2Tỷ 093109 478056 980385
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 04/022023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ bảy, ngày 04/02/2023
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 59 21 36
G.Bảy 200N 036 634 456
G.Sáu 400N 1973 0146 1634 8813 4585 3252 9525 4620 8948
G.Năm 1Tr 3825 9442 9175
G.Tư 3Tr 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484
G.Ba 10Tr 48146 60727 81488 01536 58403 13165
G.Nhì 15Tr 17580 05204 89647
G.nhất 30Tr 15136 79727 37120
G.ĐB 2Tỷ 936631 127946 530068
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 03/022023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 03/02/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 98 31
G.Bảy 200N 306 500
G.Sáu 400N 0398 2973 3320 9261 1911 8935
G.Năm 1Tr 6422 4114
G.Tư 3Tr 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367
G.Ba 10Tr 73592 58060 04085 29102
G.Nhì 15Tr 48471 06010
G.nhất 30Tr 67048 78527
G.ĐB 2Tỷ 688354 520062
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 02/022023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ năm, ngày 02/02/2023
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 34 76 70
G.Bảy 200N 902 230 258
G.Sáu 400N 4093 1944 6902 8801 2314 0672 8521 0301 8262
G.Năm 1Tr 2711 7594 8830
G.Tư 3Tr 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358
G.Ba 10Tr 15861 89018 89938 13305 63347 11032
G.Nhì 15Tr 77397 19133 29706
G.nhất 30Tr 64644 92667 41146
G.ĐB 2Tỷ 169189 706593 854033
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 01/022023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 01/02/2023
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 31 68
G.Bảy 200N 040 666
G.Sáu 400N 4421 2997 1332 1016 1680 4157
G.Năm 1Tr 3592 9339
G.Tư 3Tr 88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855 00655 43071 37318 98316 47655 54075 13997
G.Ba 10Tr 36917 79633 48461 64982
G.Nhì 15Tr 42236 58726
G.nhất 30Tr 41271 32244
G.ĐB 2Tỷ 174378 796653
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

Tải App Xổ Số

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan