Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Điện Toán Keno KQXS KENO Loại vé: #0111370

Xổ Số Điện Toán KENO
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
Kỳ QSMT: #0111370 Ngày 16/12/2022 11:00

01 02 03 08 09 10 14 15 22 30
34 51 53 55 57 62 63 73 74 75
Chẵn: 9LẻLẻ: 11
Lớn: 9NhỏNhỏ: 11


Số lượng vé trúng giải
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 10 trong 20 số
0 2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
0 150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0 8.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
4 710.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
13 80.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
38 20.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
108 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 09 trong 20 số
0 800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0 12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0 1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
4 150.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
18 30.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
56 10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
36 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 08 trong 20 số
0 200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0 5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1 500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
11 50.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
65 10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
51 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 07 trong 20 số
0 40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0 1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
6 100.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
47 20.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
206 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 06 trong 20 số
0 12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
1 450.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
37 40.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
104 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 05 trong 20 số
0 4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
0 150.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
157 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 04 trong 20 số
0 400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
10 50.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
126 10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 03 trong 20 số
13 200.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
936 20.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 02 trong 20 số
808 90.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 01 trong 20 số
19 20.000 đ

Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút

Tải App Xổ Số

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan